Har du e-post, ett facebook- eller ett instagramkonto? I alla dessa fall är det fråga om digital egendom. Denna egendom blir din digitala kvarlåtenskap.

Digital kvarlåtenskap är en del av den egendom som den avlidne lämnar efter sig och ska behandlas på samma sätt som annan egendom. Digital kvarlåtenskap kan ha ett högt värde, t.ex. en opublicerad bok av en känd författare eller ett patent. I sådana fall bör den digitala egendomen upptas i bouppteckningen som en del av den övriga egendomen.

Det är även bra att komma ihåg att diskutera digital kvarlåtenskap i samband med uppgörande av testamente. I ett testamente kan du förordna om vem som ska ta hand om eller till och med förstöra din digitala kvarlåtenskap. Vi på Notariatcentralen kan stå till tjänst med att avsluta konton på sociala medier.