I motsatts till vad många tror, har ens familjemedlemmar inte per automatik rätt att sköta ens ärenden när en själv inte längre är kapabel att sköta dem. Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt väljer du själv vem som får vilka rättigheter att sköta dina ärenden.

Intressebevakningsfullmakten sparar pengar och tid för dig och dina anhöriga. Med intressebevakningsfullmakten kan du t.ex. utse vem som ska sköta dina bankärenden och vem som ska sköta ärenden som gäller din person.

Intressebevakningsfullmakten kommer i kraft då det kan konstateras att du inte längre klarar av att sköta dina egna ärenden och angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak.

Intressebevakningsfullmakten ska upprättas före sjukdomen eller en eventuell olycka inträffar. När intressebevakningsfullmakten upprättas är det viktigt att kontakta en sakkunnig och noga diskutera igenom ärendet. En intressebevakningsfullmakt behöver inte se likadan ut för två olika personer, var och ens behov och angelägenheter bör beaktas. Äger du till exempel aktier i ett bostadsaktiebolag? Vem ska då få representera dig på bolagsstämman? Är du yrkesutövare? Vem ska få sköta firmans angelägenheter, får firman avslutas? Äger du fast egendom? Får den säljas? Finns det villkor för försäljningen?

Om du ännu inte har en intressebevakningsfullmakt, tveka inte att komma och träffa oss, så kan vi tillsammans upprätta en intressebevakningsfullmakt, enligt just dina behov.