Varje livssituation är unik och det lönar sig att tillsammans med en sakkunnig gå igenom den egna situationen. Nedan några allmänna anvisningar vid skilsmässa.

Ansökan om äktenskapsskillnad- Man ansöker om skilsmässa skriftligen från den lokala tingsrätten. Makarna har rätt att få skilsmässa efter ett halvt års betänketid. Ifall makarna bott åtskilt de senaste två åren behövs ingen betänketid. Efter betänketiden kan makarna yrka att de döms till äktenskapsskillnad på samma sätt som ansökan om skilsmässa.

Avvittring- Ifall makarna haft helt eller delvis giftorätt i varandras egendom, förrättar man en avvittring på giftorättsegendomen. Utgångspunkten vid avvittringen är parternas gemensamma uppfattning om hur egendomen skall värderas och delas. Ifall avvittringen inte förrättas, upphör ej heller giftorätten till den andras egendom. Ett skriftligt avtal behövs även då till exempel den ena parten skall ta över den gemensamma bostaden och samtidigt övertar ansvaret för bostadslånet. De gemensamma lånen arrangeras i banken i enlighet med avvittringen. Ett skriftligt avvittringsinstrument behövs även för att få lagfart då ägoförhållandena ändras beträffande en fastighet.

Ifall man helt och ömsesidigt uteslutit giftorätten med ett äktenskapsförord förrättas ett skifte av egendomen. Detta innebär att man konstaterar att makarna behåller den egendom de har i sitt eget namn och så kan parterna komma överens om eventuell gemensam egendom och upplösande av samägoförhållande. Vilka åtgärder som behövs beror på parternas inbördes avtal.

Det lönar sig alltid att vara i kontakt med en sakkunnig och reda ut hur det lönar sig att förfara i det egna fallet.