Minskatt är skatteförvaltningens e-tjänst där man kan kan sköta nästan alla skatteärenden sedan november 2018. Man kan logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller Mobil ID. Det är möjligt att ansöka om skattekort eller förskottsskatt, att lämna in sin personliga skattedeklaration- eller företagets. Man kan även betala skatter, anmäla sitt kontonummer samt se sina egna uppgifter.

Med fullmakt via Suomi.fi kan man sköta andra personers skatteärenden. Du kan även sköta minderåriga barns skatteärenden. Från och med 2018 arkiveras dina debetskattesedlar i tjänsten. Minskatt-tjänsten kommer att utvecklas så att man inom de närmaste åren även kan deklarera fastighetsuppgifter där via.

Från och med 1.11.2018 har förskottskompletteringen ersatts med tilläggsförskott. Ifall du märker att du inte betalat tillräckligt med skatter under skatteåret, kan du ansöka om tilläggsförskott. Då undviker du kvarskatt och nedsatt dröjsmålsränta. Tilläggsförskott är ett förskott med vilket man kan komplettera förskottsskatten efter skatteårets utgång. Under skatteåret kan man inte betala tilläggsförskott, utan då ansöker man om ändring av förskottsskatten.

Notera även att det med början från nästa år att alla har ett skattekort med en inkomstgräns som ges till alla arbetsgivare för alla löneinkomster.