Såhär i slutet av året lönar det sig att granska placerarportföljen.  Man kan avdra överlåtelseförluster och man får sälja skattefritt för tusen euro.

Som placerare kan du numera avdra förluster under fem år. Har du alltså gjort en försäljningsvinst i år, kan du dra av tidigare års förluster från årets vinst. I första hand görs avdragen från överlåtelsevinst. Om inte alla förluster kan avdras från en vinst, kan man göra avdrag från andra kapitalinkomster, såsom aktie- eller hyresinkomster.

Om du säljer värdepapper eller annan egendom vars totala försäljningspris understiger tusen euro är vinsten skattefri oberoende hur stor del av den totala summan som är själva vinsten.

Minns att i beskattningen dra av utgifterna för inkomstens förvärvande – räntor på lån som tagits i investeringssyfte samt kostnaderna för värdeandelskontot är avdragbara. För investeringsbostadens del kan man dra av förutom räntorna även skötselvederlaget, grundrenoveringar samt förmedlararvoden.

Att ge gåvor är lagenlig skatteplanering. Man får ge 4 999 euro till barn och barnbarn under tre år utan skattekonsekvenser. Man kan förutom pengagåvor även ge värdepapper. Ger man t.ex. av sina aktier till sitt barn för ett värde på 4 000 euro betalar barnet ingen gåvoskatt. Om barnet säljer aktierna till samma pris efter att ha ägt aktierna ett år senare, betalar barnet inte heller överlåtelseskatt.

Källa: https://op.media/talous/sijoittaminen/sijoittaja-nyt-on-aika-katsoa-salkkuun-olethan-kayttanyt-kaikki-veroedut-e428e238bf7e451d82bc577a3f6dd0e2