Då många finländare nuförtiden lever i ombildade familjer är det bra att fundera på familjens egendomsförhållanden. Då den ena av familjens vuxna avlider utan testamente, går arvet enligt lag endast till de egna bröstarvingarna, dvs. de egna biologiska eller adopterade barnen. Familjens övriga barn har ingen automatisk arvsrätt.

Enda sättet att påverka arvsskiftet är att upprätta ett testamente. Ifall föräldern i en ombildad familj vill lämna arv till sin make/makas barn, måste denna upprätta ett testamente. I testamentet måste man ändå ta hänsyn till de egna bröstarvingarnas laglottsandel och eventuellt makens/makans giftorättsandel.

Det är värt att notera att maken/makans barn betalar samma arvsskatt som de egna bröstarvingarna. Sambons barn betalar däremot en högre arvsskatt än de biologiska barnen då de betalar arvsskatt enligt andra arvsskatteklassen. Man kan även överföra egendom under sin livstid och ge gåvor till egna bröstarvingar och make/makans barn. Ingen familj är den andra lik, så det är alltid bäst att anlita en sakkunnig för att gå igenom den egna familjens situation.

 

Mer på finska: https://op.media/talous/raha-ja-arki/testamentti-turvaa-uusperheen-lapset-perintolaki-huomioi-vain-rintaperilliset-e4d7d8642c824d9a821260eb45c738bf