Inteckning, pantsättning, servitut, besittningsrätt… I samband med bostads- och fastighetsköp förekommer en del begrepp som det är skäl att känna till före köpetillfället.

Då man köper ett egnahemshus, bostadslägenhet, ett rad-eller parhus, en sommarstuga eller en tomt kommer dessa ofta med inteckningar eller gravationer. För att undvika obehagliga överraskningar är det viktigt att utreda vad det är frågan om. I värsta fall kan fastigheten stå som säkerhet för säljarens obetalda lån och ifall inteckningarna eller aktiebreven inte överlåts vid köpetillfället kan de fortsätta belasta köpeobjektet. En bostadsfastighet kan även belastas av en livstida besittningsrätt, något som inte automatiskt upphävs vid ett ägobyte.

Då en förmedlare handhar köpet är det dennes uppgift att utreda all behövlig information. Som privatperson kan du, vad gäller fastigheter, via Lantmäteriverket beställa lagfarts- och gravationsbevis samt registerutdrag och på detta sätt bli medveten om fastighetens eventuella belastningar. För bostadsaktiers del framkommer dessa uppgifter i disponentintyget.

Då man köpt en fastighet bör man inom sex månader ansöka om lagfart, dvs. registrera sin äganderätt. Inteckning ansöker man om då man vill använda en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet som säkerhet för ett lån. Som bevis för inteckningen utfärdas ett elektroniskt pantbrev, som vid pantsättning överlåts till borgenären, vilket oftast är banken som beviljat krediten. Vid ett köp bör man alltid utreda vem som är innehavare av pantbreven och köparen bör se till att få dessa obelånade vid köpetillfället. Ifall pantbreven ej överlåts obelånade, kan fastigheten indrivas för att betala den tidigare ägarens lån.

Då en bank eller en fastighetsförmedlare är inblandade är det ovanligt med oklarheter beträffande inteckningar, men i köp mellan privatpersoner, då varken bank eller förmedlare är inblandad är det skäl att vara omsorgsfull.

Andra gravationer, dvs. belastningar som berör fastigheter kan gälla vägar, ellinjer, besittning eller inlösningsklausuler. Alla dessa kan ha stor inverkan både på den egna användningen och på försäljningspriset den dag man själv vill sälja. Även dessa begränsningar kan kontrolleras från Lantmäteriverkets register eller kommunens byggnadstillsyn före köpet.

aktielägenhet = lägenhet i bostadsaktiebolag eller fastighetsaktiebolag

tomt = markområde på detaljplanerat område

lägenhet = markområde utanför detaljplanerat område

fastighet = ett bestämt mark-eller vattenområde

gravationsbevis = av gravationsbevis framgår det om det finns pantbrev eller inskrivna arrenderätter för fastigheten

fastighetsregisterutdrag = fås från Lantmäteriverket, på det visas uppgifter om fastigheten och dess bildning

servitut = rätt förbehållen en fastighet att på ett bestämt sätt nyttja en annan fastighet

 

Källa och mer info på finska:

https://op.media/asuminen/oma-koti/myytavassa-talossa-on-kiinnityksia-ja-rasitteita-mita-se-tarkoittaa-7c786cc4cddd4ee4b1014ded9bcbacd6