Giftorätten som aktualiseras då äktenskapet upphör kan uteslutas eller införas med ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan antingen utesluta eller införa giftorätten helt eller enbart delvis. Äktenskapsförordet skall registreras i magistraten för att vara giltigt.