Eftersom sambor inte har samma rättigheter som gifta makar, kan det i många fall vara viktigt att upprätta ett samboavtal, men vilket man kommer överens om hur egendomen skall fördelas ifall man går skilt. Utgångsläget för sambor är namnprincipen, i den vars namn egenomen är äger och därmed får behålla egendomen då man går skilt. Vill man t.ex. komma överens om fördelningen av egendomen, avtala om gottgörelse eller vill man avtala om tillämpandet av lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll, kan bland annat dessa göras i ett samboavtal.