Arvsplanering är en helhetsutredning, där målet är att på det mest ändamålsenliga och förmånliga sätt överlåta egendom till arvingar eller andra närstående antingen under livstiden eller efter döden. Det lönar sig att börja med arvsplaneringen i god tid.