Före en fastighet pantsätts som säkerhet för en skuld ska man ansöka om inteckning i fastigheten. Inteckning kan fastställas för en fastighet, en kvotdel av fastigheten eller ett outbrutet område som tillhör någon annan än fastighetsägaren. Även en arrenderätt kan under vissa förutsättningar intecknas. Som bevis på inteckningen utfärdas ett pantbrev, som även kan vara elektroniskt.