Då en fastighet har två eller flera ägare, kan de sinsemellan upprätta ett avtal om delning av fastighetens besittning (besittningsavtal) . I besittningsavtalet kommer parterna överens om förutsättningarna samt begräsningarna för besittningen av fastigheten. Ett besittningsavtal är en särskild rättighet som kan skrivas in i fastighetsregistret