Då en fastighet, bostadsaktie eller annat lösöre överlåts, bör du alltid kontrollera vilken form av överlåtelse som är möjligt samt hur du vill förverkliga överlåtelsen ifall det finns flera olika alternativ. Samtidigt är det bra att reda ut vilka skattekonsekvenser överlåtelsen kommer att medföra.