Med ett köpebrev överlåter man egendom mot betalning. I köpebrevt kan det löna sig att specificera villkoren, både för köparen och säljaren för att undvika missförstånd och eventuella framtida tvister.