Med ett gåvobrev ger gåvogivaren egendom till gåvotagaren, utan vederlag. I ett gåvobrev kan gåvogivaren utesluta giftorätten ur gåvan. Gåvogivaren kan också förbehålla sig vissa rättigheter i samband med gåvan. Gåvobrevet kan användas som ett verktyg vid arvsskatteplanering. Vid givande av gåva ska en gåvoskattedeklaration lämnas in till beskattaren.