Skatteplanering- och rådgivning görs för att minimera och/eller optimera beskattningen. Då du skatteplanerar är det viktigt att veta vad som är tillåtet och vad som är förbjudet, så att du inte gör dig skyldig till kringgående av skatt. Eftersom alla situationer är lite olika, är det bra att du vänder dig till sakkunniga för rätta råd i just ditt fall.