I vissa fall då du skatteplanerar kan det vara ändamålsenligt att begära om ett förhandsavgörande av beskattaren. Ett förhandsavgörande är ett för beskattaren bindande beslut om hur beskattningen kommer att ske i just ditt fall.