Vid olika situationer uppstår skyldigheten att lämna in en skattedeklaration till beskattaren. Några vanliga situationer är t.ex. deklaration av hyresinkomster, hushållsavdrag, skogsavverkning och överlåtelsevinster. Genom att ha en korrekt ifylld skattedeklaration, kan du minska eller åtminstone optimera din beskattning. Dessutom säkerställer du att beskattningen blir rätt från början och undviker därmed eventuella rättelseyrkanden.