Alltid då du lämnat in en deklaration till skatteverket och sedan fått ett beskattningsbeslut är det viktigt at du kontrollerar att beslutet har blivit korrekt. Ifall du är osäker på beslutets riktighet, lönar det sig att kontrollera saken hos en sakkunnig.