Ifall du har fått ett beskattningsbeslut som visar sig vara felaktigt, skall du söka rättelse till beslutet.

Ifall ditt rättelseyrkande inte går igenom och du fortfarande anser att du fått ett felaktigt beslut, kan du alltid söka ändring i saken hos förvaltningsdomstolen.

Under bägge dessa processer kan du ombes att ge ett bemötande gällande aspekter som beslutsfattaren in ärendet vill ha mera information om.