Vid en generationsväxling upprättas efter inledande förhandlingar ett köpebrev med vilket egendomen övergår från en ägare till en annan (oftast en yngre generation). Innan själva köpet, görs ett utkast av köpebrevet som oftast skickas till både skattebyrån för ett förhansavgörande och till NTM-centralen för bl.a. räntestöd. För att generationsväxlingen skall bli så förmånlig som möjligt, lönar det sig alltid att anlita en sakkunnig för genomförande, eftersom en generationsväxling alltid berör många parter.