Beskattningen har en stor inverkan vid generationsväxlingar. Det brukar löna sig att ansöka om förhandsavgörande från beskattaren. Skatter blir aktuella både för förvärvaren och överlåtaren. Man ska komma ihåg att beakta alla de olika skatteslag som kan förekomma. Vi rekommenderar att ni anlitar en sakkunnig.