Med en intressebevakningsfullmakt kan man på förhand själv utse vem som ska handha ens angelägenheter då ens egna handlingsförmåga inte längre räcker till. Denna intressebevakning är flexiblare än en normal intressebevakning. Det är viktigt att noggrant gå igenom och diskutera med en sakkunnig om vad man vill att intressebevakninsgfullmakten ska innehålla så att den säkert uppfyller ens behov.